Platforma AVO

podporuje ekonomiku založenou na znalostech a inovacích

PODPORUJE

 spolupráci podnikatelských subjektů a výzkumných organizací

 

JEDNÁ

 v evropských plaformách a připravuje mezinárodní projekty

 

POPULARIZUJE

 výsledky výzkumu

 

O platformě

Hlavní cílem projektu Platforma Asociace výzkumných organizací (AVO) je podpora aplikovaného výzkumu a společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podnikatelských subjekty a výzkumných organizací. Realizace projektu umožní efektivní zapojování českých výzkumných institucí do mezinárodních programů výzkumu a vývoje, intenzivněji propojit členy AVO s evropskými platformami a zvýšit zapojení členů AVO do mezinárodních projektů.

Platforma AVO bude prezentovat české výzkumné kapacity a pracoviště aplikovaného výzkumu a vytvářet tak zázemí, které zvýší účast českých výzkumných institucí a podnikatelských subjektů v mezinárodních projektech.

Projekt Platforma AVO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007165 byl podpořen v rámci 1. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK.

OP PIK 

Akce

Za podpory

Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu

Provozovatel

Asociace výzkumných organizací

Novodvorská 994

142 21 Praha 4

Česká republika

Email: avo@avo.cz

O projektu

Projekt Platforma AVO byl podpořen v rámci 1. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK a je realizován od 9.5. 2016 do 30.4. 2019.