Technologický foresight

Expertní tým této klíčové akvitity připravuje dokument mapující strategie a analýzy těchto odvětví aplikovaného výzkumu: energetiky, strojírenství, letectví, dopravy a odvětví nových materiálů. Účelem  tohoto dokumentu je předložit analýzu výzkumných priorit a inovačních příležitostí a nabídnout  scénáře  možného technologického  vývoje v daném odvětví. Dokument předloží možné cesty pro další výzkum a  komerční uplatnění nových technologií na trhu. Cílem této aktivity  je zintenzivnit transfer technologií, podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskými subjekty a podpořit tak růst produktivity podnikatelských subjektů. Obsah dokumentu je konzultován se stakeholdery na akcích pořádaných platformou AVO.